De webshop wordt beheerd door de founder van unitedweareshirts. De voorwaarden gelden
voor de webshop en alle gerelateerde social media, te weten, facebook en Instagram en
alles wat we in de toekomst, zullen gebruiken.


Door gebruik te maken ven de webshop door te bestellen, gaat u akkoord met de algemene
voorwaarden. U verklaart ook 18 jaar of ouder te zijn, en de algemene voorwaarden te
hebben gelezen en begrepen.


Bij misbruik van de webshop of het achter laten van niet passende taal of racisme, behouden
wij het recht, de movement te beschermen en iedereen te blokken of te weideren.
Wij behouden ons ook het recht, bestelde shirts te annuleren, bij misbruik of het willen
beschadigen van Unitedweareshirts en BLM shirts.


Als u een account aanmaakt Unitedweareshirts, bent u verantwoordelijk voor het
handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie en wachtwoord, en voor
het beschermen en beperken van de toegang tot dergelijke informatie. U begrijpt en
gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden
met uw account of wachtwoord, ongeacht of u dergelijke activiteiten hebt geautoriseerd.


Unitedweareshirts behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder
kennisgeving aan u uw account te beëindigen en / of de toegang tot alle of een deel van
de webshop om welke reden dan ook te beperken.


Unitedweareshirts behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder
kennisgeving deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, te wijzigen, bij te werken of aan
te passen door een dergelijke toevoeging, wijziging, update of wijziging op de webshop
te plaatsen. Elke dergelijke wijziging, update of aanpassing wordt onmiddellijk van kracht
na plaatsing op de webshop.


De prijs voor alle goederen is zoals vermeld op de webshop. De prijzen die op de
webshop worden weergegeven, zijn vermeld in Euro’s. Informatie over prijzen en
beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De
prijzen zijn inclusief omzetbelasting, indien van toepassing, of leveringskosten, die u
beide bij bestelling wilt betalen.


Alle door u geplaatste bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door
Unitedweareshirts, levering van artikelen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.


Een bevestiging van uw bestelling betekent dat Unitedweareshirts uw bestelverzoek heeft
ontvangen; het betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd of verzonden, of dat de
prijs of beschikbaarheid van een artikel is bevestigd. Unitedweareshirts kan naar eigen
goeddunken aanvullende verificatie of informatie vereisen voordat een bestelling wordt
geaccepteerd. Unitedweareshirts behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving en naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te
weigeren of te annuleren.


Unitedweareshirts behoud zich het recht, bestelling(en) niet te leveren, bij fraude,
onvolledige, onjuiste of ontbrekende betalings- of verzendinformatie; beperkingen op de
voor aankoop beschikbare hoeveelheden; onnauwkeurigheden of fouten in product- of
prijsinformatie.


Alle aankopen via de webshop worden gedaan op basis van een verzendingscontract. Dit
betekent dat het risico van verlies en eigendomsrecht voor dergelijke items op u
overgaat op het moment dat Unitedweareshirts dergelijke items aan de transporteur
levert. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, bent u
verantwoordelijk voor het indienen van claims bij de betreffende vervoerder voor
beschadigde en / of zoekgeraakte zendingen. Zodra een bestelling is geplaatst, kan deze
niet worden geannuleerd. Zodra de bestelling is ontvangen, kunt u het artikel terugsturen
door de instructies hier te volgen. Houd voor binnenlandse bestellingen rekening met
ten minste 3-5 werkdagen voor de verwerking en verificatie van de bestelling.

Om onze klanten te beschermen, kan Unitedweareshirts het verzendadres van een pakket niet
wijzigen / onderscheppen om de bezorging t e wijzigen, en Unitedweareshirts zal alleen
verzenden naar het adres dat is opgegeven bij het afrekenen, dat moet overeenkomen
met het factuuradres.


Vanwege ons fraudebeschermingsbeleid moeten alle online bestellingen identieke
factuur- en verzendadressen hebben. Om frauduleuze transacties te minimaliseren,
worden bestellingen met verschillende verzend- en factuuradressen niet verwerkt.
Zoals hierboven vermeld, is Unitedweareshirts, niet verantwoordelijk voor verloren of
gestolen zendingen. Als uw pakket echter niet aankomt, neem dan contact op
met info@unitedweareshirts.com om een claim in te dienen.


Alle bestellingen, worden met track and trace verzonden, zodat u bij Unitedweareshirts uw
track nummer kan achterhalen.
Producten kunnen niet worden geretourneerd, bij beschadiging (wel bij niet goed
geleverd, dus fabrieksfouten), niet in originele verpakking, bij reeds gebruik, niet binnen
redelijke retourneer tijd (na ontvangst binnen 3-5 werkdagen)


Retourneren kan naar Unitedweareshirts, Plompetorengracht , 3512CC Utrecht.
U mag een link naar de Unitedweareshirts website opnemen op een of meer andere
websites die door u worden beheerd, op voorwaarde dat dergelijke websites alleen naar
de startpagina (https://blm-united.com) linken en u niet linkt vanaf een site
of service die in strijd is met een van de onderstaande “Gebruiksbeperkingen” of die
schadelijke code is of bevat (zoals hieronder gedefinieerd) en / of inhoud die kleinerend,
beledigend, intimiderend, illegaal, discriminerend, frauduleus of in strijd is met het
intellectuele eigendom, de privacy of andere rechten van Unitedweareshirts.

U gaat ermee akkoord dat u niet:
Kopiëren, reproduceren, wijzigen, gebruiken, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen,
verzenden, verkopen, doorverkopen, licentiëren, verhuren

Frame of gebruik maken van de webshop of materialen op een manier die de bron of de
sponsoring of aansluiting daarvan of daarmee kan verwarren, misleiden of verkeerd
voorstellen;
Unitedweareshirts behoudt zich het recht voor om elk gebruik van de webshop te controleren.
Unitedweareshirts behoudt zich ook het recht voor om onderzoek te doen naar en juridische
stappen te ondernemen tegen enig illegaal en / of ongeautoriseerd gebruik van de webshopen /
of materialen. en / of copy van het idee. De beslissing van Unitedweareshirts om geen
gerechtelijke stappen te ondernemen wegens schending van deze Overeenkomst mag niet
worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst of
enige van de wettelijke rechten van Unitedweareshirts.


Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en
Unitedweareshirts met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere of
gelijktijdige overeenkomsten, afspraken en verklaringen, hetzij schriftelijk, mondeling of
anderszins.

Tot slot wensen wij u veel plezier met het dragen en steunen van the movement.

BE THE FIRST TO KNOW

About our movement, new collections and more

We respect your privacy.